Vergunningverlening: belangen afwegen

Onze vergunningverleners werken in 2 teams: Vergunningverlening Bedrijven en Vergunningverlening Bodem en Water. Het team Vergunningverlening Bodem en Water is verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet bodembescherming, de Waterwet, de Ontgrondingenwet, de Wet Luchtvaart en het Vuurwerkbesluit.

De collega’s beoordelen jaarlijks onder andere zo’n 200 evaluatieverslagen van bodemsaneringen, 70 ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart, 60 maatwerkvoorschriften en 190 vergunningaanvragen Wabo. Omdat we voor 12 opdrachtgevers werken, varieert het werk en krijg je de kans om aan parels van aanvragen te werken. Zoals bijvoorbeeld de luchthavenregeling van een helikopterdek of de bouw van een grote biomassa-centrale. Veel collega’s hebben een schat aan kennis en ervaring, die ze graag met je delen.

Word je vergunningverlener bij ons, dan kun je meer dan toetsen. Aan jou de taak om initiatieven mogelijk te maken, en tegelijkertijd de omgeving te beschermen. Je draait continu aan knoppen om ervoor te zorgen dat overlast wordt beperkt, het milieu wordt beschermd, en plannen, rapporten en tekeningen leiden tot het beste resultaat. Daarbij heb je contact met de aanvrager, opdrachtgevers, adviesbureaus, uitvoerders en de omgeving. En natuurlijk met je collega’s bij zowel vergunningverlening als handhaving.

Voor het team Vergunningverlening Bodem en Water zijn we op zoek naar vergunningverleners C voor de duur van 2 jaar.

We verwachten het volgende van deze vergunningverleners:

 • Je bent in staat binnenkomende aanvragen en verzoeken in het kader van de Wet bodembescherming te behandelen;
 • Je behandelt zelfstandig meldingen met betrekking tot inrichtingen aanvragen voor vergunningen;
 • Je levert een bijdrage aan de beoordeling van de ontvankelijkheid, toetsing van de aanvraag aan wettelijke voorschriften, de opstelling van de considerans en voorschriften;
 • Je kunt conceptuele modellen, saneringsplannen, bodemonderzoeken, BUS-meldingen en evaluatieverslagen opstellen en beoordelen;
 • Je geeft adviezen aan onze opdrachtgevers over bodemaspecten;
 • Je bent aanspreekpunt voor bedrijven en burgers;
 • Je vertegenwoordigt onze opdrachtgever incidenteel bij interne en externe overleggen en werkgroepen.

Naast de eigenschappen van de ideale collega heb je:

 • Minimaal een HBO-diploma (+) denk aan milieukunde of een technische richting;
 • Aantal jaar relevante werkervaring;
 • Je bent kritisch en kunt tegenstelingen overbrugggen;
 • Affiniteit met BIS/GIS-systemen (van toepassing voor 2 van de 4 medewerkers).

Arbeidsvoorwaarden

De RUD Utrecht volgt de CAO Provincies. Naast het brutoloon heb je recht op een individueel keuzebudget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget van 21,62% over de waarde van je bruto loonsom. Een full-time werkweek is 36 uur, maar je hebt de mogelijkheid om ATV op te bouwen. Dan werk je 40 uur per week, hierdoor bouw je 204 extra verlofuren per jaar op. Daarnaast krijg je 144 uur verlof.

Het salaris voor een vergunningverlener B bedraagt maximaal € 3.887,77 per maand (schaal 10) en voor een vergunningverlener C maximaal € 3545,81 per maand (schaal 9) op basis van een 36-urige werkweek.