Handhavers van vele markten

Onze toezichthouders en handhavers controleren jaarlijks onder andere ruim 900 bedrijven, 375 saneringslocaties, 120 zwembaden, 90 vuurwerkevenementen, en handelen een kleine 1000 milieuklachten af. Veel collega’s hebben een schat aan kennis en ervaring, die ze graag met je delen. Onze handhavers werken in 2 teams: Handhaving Bedrijven en Handhaving Bodem, Water en Natuur. Tegelijkertijd zijn beide handhavingsteams volop in ontwikkeling. We handhaven een breed scala aan wetten, regels en verordeningen.

Voor het team Handhaving Bodem, Water en Natuur zijn we op zoek naar een handhaver B Bodem (1 fte). We verwachten het volgende van je:

 • Je houdt toezicht op complexe en/of bestuurlijk gevoelige saneringen en hebt daarbij een adviserende rol;
 • Je verricht inspecties en onderzoek, signaleert afwijkingen en overtredingen in procedures en/of uitvoering van wet- en regelgeving;
 • Je treedt zo nodig corrigerend en/of verbaliserend op en draagt zorg voor de afhandeling van formele besluitvorming;
 • Je voert gebiedscontroles uit waarbij actief gezocht wordt naar illegale situaties zoals illegale saneringen en overtredingen van het Besluit bodemkwaliteit;
 • Je beoordeelt diverse bodemrapportages;
 • Je bent inhoudelijk ambassadeur voor een aantal van onze opdrachtgevers. Je bent op de hoogte wat er in het werkgebied van deze opdrachtgever speelt, bent vraagbaak voor deze opdrachtgever, controleert en signaleert of aan de opdracht van de opdrachtgever voldaan wordt;
 • Je volgt en signaleert ontwikkelingen, verzamelt informatie, verricht onderzoek en adviseert over de vertaling naar beleid, regelgeving en procedures;
 • Je geeft voorlichting, verstrekt informatie en aanwijzingen aan publiek en belanghebbenden en rapporteert over de bevindingen en verzorgt de administratief procedurele afhandeling van handhavingszaken.

Naast de eigenschappen van de ideale collega heb je:

 • Een relevante HBO diploma (+);
 • 5 tot 10 jaar werkervaring als bodemdeskundige.

Arbeidsvoorwaarden

De RUD Utrecht volgt de CAO Provincies. Naast het brutoloon heb je recht op een individueel keuzebudget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget van 21,62% over de waarde van je bruto loonsom. Een full-time werkweek is 36 uur, maar je hebt de mogelijkheid om ATV op te bouwen. Dan werk je 40 uur per week, hierdoor bouw je 204 extra verlofuren per jaar op. Daarnaast krijg je 144 uur verlof.

Het salaris voor een handhaver B bedraagt maximaal € 3.887,77 per maand (schaal 10) en voor een handhaver C maximaal € 3545,81 per maand (schaal 9) op basis van een 36-urige werkweek.

Voor het team Handhaving Bedrijven zijn we op zoek naar Handhavers B of C (3 fte) die de volgende taken en werkzaamheden kunnen uitvoeren:

 • Voorbereiden en uitvoeren van controles waarbij je bedrijven controleert op hun milieuprestaties.
 • Door jouw kennis en ervaring ben je in staat om overtredingen te signaleren en waar nodig handhavend op te treden.
 • Het opstellen van een rapportage/ brieven naar aanleiding van de controles
 • Je signaleert tijdig welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld.
 • Je handelt klachten op een correcte wijze af.
 • Je adviseert over handhavingszaken en verzorgt vertegenwoordiging in werk- en projectgroepen.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving (Wm, Activiteitenbesluit, PGS-richtlijnen, Wabo, agrarische sector, energie ed.)
 • Je bent inhoudelijk ambassadeur voor de RUD richting onze opdrachtgevers en klanten.
 • Je bent op de hoogte wat er in het werkgebied van deze opdrachtgever speelt, bent vraagbaak voor deze opdrachtgever, controleert en signaleert of aan de opdracht van de opdrachtgever voldaan wordt.
 • Je geeft voorlichting, verstrekt informatie en aanwijzingen aan publiek en belanghebbenden en rapporteert over de bevindingen en verzorgt de administratief procedurele afhandeling van handhavingszaken
 • In het team toon je een duidelijke constructieve inbreng en je denkt mee.

Naast de eigenschappen van de ideale collega heb je:

 • Een relevante HBO diploma;
 • Relevante werkervaring 5 tot 10 jaar voor de Handhaver B;
 • Als Handhaver C kan je ook een starter zijn en/of ovcer minder werkervaring beschikken.